BetOnSoft to Rebrand

iGaming Business

BetOnSoft to Rebrand

Công ty cho biết họ đã chọn tên để phản ánh tốt hơn các đặc tính của mình và giúp nó nổi bật trong một thị trường đông đúc.

BetOnSoft to Rebrand

Người phát ngôn của công ty cho biết việc đổi thương hiệu là một phần của kế hoạch tiếp thị chiến lược rộng lớn hơn của công ty.

BetOnSoft to Rebrand

“Cái tên này hoàn toàn phù hợp với những gì chúng tôi đã làm trong tám năm qua và những gì chúng tôi dự định tiếp tục làm trong tương lai

BetOnSoft to Rebrand

(Hơn)

Recommended Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *